Polítiques de gestió

Política del Sistema de Gestió Integrat

Des de la direcció de Cunovesa Group manifestem el nostre ferm suport al procés de millora contínua amb l’objectiu d’augmentar la competitivitat i la qualitat dels nostres serveis, satisfer les expectatives de totes les parts interessades complint en tot moment els requisits establerts per al nostre sector i les necessitats de totes les parts interessades.

Assumim en conseqüència, el compliment del Sistema de Gestió Integrat implantat (normes UNE EN ISO 9001 i UNE EN ISO 14001 en vigor).

Amb l’objecte que aquesta Política de Gestió sigui adequada al propòsit de l’organització, aquesta és el marc de referència utilitzat per establir i revisar els objectius de gestió, considerant i declarant principis de la seva gestió, els següents:

  • Minimitzar els riscos als quals s’enfronta la nostra organització i potenciar les oportunitats que se’ns presenten. Assegurant la rendibilitat econòmica i social de les nostres activitats per al desenvolupament i creixement de Cunovesa Group.
  • Aconseguir la plena satisfacció dels nostres clients en totes les activitats que desenvolupem, actuant d’una manera professional i ètica.
  • Comptar amb un equip de persones motivades, competents i convenientment formades i compromeses amb respectar i tenir cura de la Marca en totes les seves formes.
  • Compromís de compliment de la normativa legal aplicable a totes les activitats de l’ empresa, així com altres requisits de caràcter voluntari que assumim o que els nostres clients demanin.
  • Compromís amb la Millora Contínua i la innovació, com a mitjà de desenvolupament i de creació de valor afegit.
  • Cooperar amb el desenvolupament sostenible del nostre entorn, utilitzant de manera racional els recursos materials, fomentant la prevenció de la contaminació, l’estalvi energètic i la reducció dels residus.
  • Revisió, Anàlisi i millora contínua de tots els processos de l’organització i dels resultats d’ aquests.

Acompliment mediambiental

Cunovesa Group compta amb les certificacions de gestió de la qualitat ISO 9001:2015 i de gestió ambiental ISO 14001:2015.

Així mateix els projectes que desenvolupem porten aparellats d’ inici criteris de construcció sostenible, estalvi energètic i estalvi d’aigua, tant en fase de disseny com en fase d’execució. Addicionalment disposem d’un Departament destinat exclusivament a la promoció de l’estalvi energètic mitjançant la posada en marxa d’una plataforma de monitoratge energètic, tant per a l’ús propi, com per als nostres propis clients, la qual permet controlar-ne els consums, analitzar-los i prendre les mesures precises destinades a millorar l’eficiència energètica.

Avaluació de proveïdors

Segons el que estableix UNE EN ISO 9001:2015 (Sistemes de Gestió de la Qualitat) i UNE-EN-ISO 14001:2015 (Sistemes de Gestió del Medi Ambient) s’informa que un cop finalitzi el contracte entre les parts, el Contractista realitzarà una avaluació del servei i/o subministrament prestat en base a la capacitat de resposta, qualitat dels treballs realitzats i compliment de les normes de Medi Ambient sobre l’abast contractat.