Certificacions

El nostre compromís és millorar cada dia en el desenvolupament dels nostres projectes

A Cunoves Group ens comprometem a desenvolupar solucions innovadores que millorin la qualitat dels nostres projectes i la nostra atenció al client, alhora que ens preocupem perquè els nostres projectes redueixin l’impacte ambiental tant en fase de desenvolupament, com en fase d’execució i ús.

Comptem amb les certificacions de gestió de la qualitat ISO 9001:2015 i de gestió ambiental ISO 14001:2015, que demostren el nostre compromís amb el rigor, qualitat i millora dels nostres processos d’una banda, i amb la protecció del medi ambient i la sostenibilitat. D’aquesta manera aconseguim un sistema de gestió eficient i eficaç que és garantia de futur.

9001 bo-1
SelloAENORISO9001_POS

ISO 9001

La norma ISO 9001 estableix les directrius que ha de complir un bon sistema de gestió de qualitat.

La norma es basa en una filosofia de “millora contínua”, que reconeix que les empreses s’han d’esforçar constantment per millorar els estàndards de qualitat.

Estableix els requisits perquè les organitzacions assoleixin i mantinguin un sistema de gestió de la qualitat per tal de proporcionar de forma coherent serveis que satisfacin els requisits dels clients, compleixin els objectius empresarials i augmentin el valor de les parts interessades.

14001 bo-1
SelloAENORISO14001_POS

ISO 14001

El certificat 140001 garanteix la correcta implementació del sistema de gestió ambiental.

El certificat 14001 garanteix la correcta implementació del sistema de gestió ambiental. Certifica que l’ empresa presta atenció al respecte del medi ambient, reduint al mínim l’ impacte de l’ activitat productiva sobre ell. També és una oportunitat per identificar àrees de millora i aplicar canvis sempre destinats a una major protecció mediambiental.