PERTE Nekazaritzako elikagaiak. Nekazaritzako elikagaien sektorearen industria indartzeko ekintzak

Nekazaritzako elikagaien industriaren garapena eta modernizazioa sustatzea, lehiakortasuna hobetuz, jasangarritasuna, trazabilitatea eta segurtasuna nekazaritzako elikagaien sektorean.

Onuradunak

Nortasun juridiko propiorik gabeko taldeak, eskabidea aurkeztu aurretik, beren funtzionamendua arautzen duen barne-hitzarmena ezarri dutenak, gutxienez 4 pertsona juridikok osatuta.
bereiziak (merkataritza-sozietate pribatuak, kooperatibak edo nekazaritza-sozietateak
Eraldaketa (SAT)), eta gehienez 60, enpresa-talde berekoak ez direnak, ezta enpresak ere.
Taldea osatzen duten erakundeetako edozeinek kontrolatua, a
gutxienez 2 autonomia-erkidego barne hartzen dituen esparru geografikoa, eta oinarrietan deskribatutako jarduerak egiten dituztenak.
1. ARDATZetik espresuki baztertutako jarduerak (Ez gainontzeko PERTEkoak): lehen sektorea, sektorea.
banaketa, kanpoko logistika nekazaritza-industriaren sektoreko enpresei eta HORECA kanaleko jarduerak.

Diruz lagundu daitezkeen gastuak

Gidatze-proiektuak hiru blokeetatik biren derrigorrezko jarduketak jaso beharko ditu gutxienez, izanik
nahitaez horietako bat trazabilitatearen eta elikagaien segurtasunarena. Proiektu bultzatzaileak produktu batera edo nekazaritzako elikagai batzuetara bideratu behar dira, eta sektore, azpisektore, industria-eremu zehatz baten eraldaketa helburu baten inguruan egituratu behar dira… ez lehen mailako proiektuen kateatze hutsa transmititu gehiagorik gabe.


Bloke bakoitzean nahitaezko eta borondatezko ekintzak daude:

ELIKAGAIEN SEGURTASUN ETA TRAZAGARRITASUN BLOKEA (derrigorrezkoa)
Trazabilitatea Plana prestatzea izango den lankidetza-ekintza bakarra jasotzen du eta
Elikagaien Segurtasuna (PITSA), eta bertan taldeko entitate guztiek parte hartu behar dute.

Taldeko kideen artean enpresa batek dagoeneko trazabilitatea eta segurtasun planak baditu
elikagaiak, hobetu edo jarduera berriak gehitu eta gainerako kideekin koordinatu
taldea.

Lehen mailako proiektu guztiak honako 6 jarduera-ildo hauetako baten barruan kokatu behar dira:

 • Industria-ikerkuntza, garapen esperimentala eta berrikuntza antolakuntzan eta/edo prozesuetan ildoa:
  • Industria Ikerketa Proiektuak
  • Garapen esperimentalaren proiektuak
  • Antolakuntzaren berrikuntza proiektuak
  • Prozesuen berrikuntza proiektuak
 • Iraunkortasun eta eraginkortasun energetikoko Berrikuntza Ildoa:
  • Inbertsio berritzaileak ingurumena zaintzera zuzenduta
  • Inbertsio berritzaileak energia aurrezteko neurrietan edo energia berriztagarrietan

Datuen laguntza

 • Emakida lehiaketa-lehiaketaren sisteman.
 • Laguntza motak: Diru-laguntza, mailegua (% 0ko interesarekin 10 urteko amortizazioarekin eta 3 urteko gabealdiarekin) edo
  bien konbinazioa.
 • Proiektua ezin da eskaera egin baino lehen hasi eta ekintzak 2025eko ekainaren 30a baino lehen amaitu beharko dira.
 • Finantzatzeko gutxieneko aurrekontua 10 milioi eurokoa da proiektu eragile bakoitzeko eta 100.000 eurokoa lehen proiektu bakoitzeko.
 • Laguntza-intentsitatea lehen mailako proiektu bakoitzeko kalkulatuko da, motaren arabera
  hau eta enpresa mota (ikus taulak).
 • Emakida eginez gero, diru-laguntzaren guztizko zenbatekoaren eta ehuneko baten bermea eman beharko da
  maileguarena.

Eskaerak egiteko epea
Eskaera aurkezteko epea 2023ko urtarrilaren 23tik otsailaren 28ra da.

azken diru-laguntzak