Vegetalia

Technical project for the redistribution of an interior space of an existing industrial warehouse.

Specialization

Elaboration and distribution of organic products

Localization

Castellcir, Barcelona

Date

2021

Vegetalia

Lehendik dagoen industria-eraikin baten barruko espazio bat birbanatzeko proiektu teknikoa.

Espezializazioa

Produktu ekologikoen ekoizpena eta banaketa

Kokapena

Castellcir, Bartzelona

Data

2021

Vegetalia

Proyecto técnico de redistribución de un espacio interior de nave industrial existente.

Especialización

Elaboración y distribución de productos ecológicos

Localización

Castellcir, Barcelona

Fecha

2021

Vegetàlia

Projecte tècnic de redistribució d'un espai interior de nau industrial existent.

Especialització

Elaboració i distribució de productes ecològics

Localització

Castellcir, Barcelona

Data

2021