Vegetàlia

Projecte tècnic de redistribució d'un espai interior de nau industrial existent.

Especialització

Elaboració i distribució de productes ecològics

Localització

Castellcir, Barcelona

Data

2021