Sagalès

Projecte de construcció d'una nova planta d'aparcament d'autobusos.

Especialització

Transport públic

Superfície

7.307,85 m ²

Localització

Polígon El Bruguer, Vic

Data

En curs