Curós Fred

Disseny de projecte constructiu per a l'ampliació de la nau existent.

Especialització

Cambres frigorífiques per a l'emmagatzematge i conservació de productes

Superfície

1.695 m ²

Localització

Vic, Barcelona

Data

2020