Carns Buixadé

Adequació d'una nau industrial per a la manipulació de productes carnis.

Especialització

Comerç a l'engròs de carn i productes carnis

Superfície

748,57 m ²

Localització

Folgueroles, Barcelona

Data

2020