Kit Digital: Programa per a la transformació digital de pimes i autònoms

L'objectiu és fomentar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir una millora significativa en el nivell de maduresa digital a través de les solucions dels agents digitalitzadors.
Beneficiaris
Podran ser beneficiaris d’ aquests ajuts les petites empreses, microempreses i els autònoms amb domicili fiscal ubicat en territori espanyol que pertanyin a qualsevol sector o tipologia de negoci. S’ estableixen tres segments de beneficiaris diferents:
 • Segment I: Petites empreses d’ entre 10 i 49 treballadors
 • Segment II: Petites empreses o microempreses d’ entre 3 i menys de 10 treballadors
 • Segment III: Petites empreses o microempreses d’ entre 0 i menys de 3 treballadors
Conceptes susceptibles d’ ajut
Seran subvencionables les actuacions en què incorri el beneficiari per a l’ adopció de les solucions de digitalització que responguin a alguna de les categories següents:
 • Lloc web i Presència bàsica a internet
 • Comerç electrònic
 • Gestió de xarxes socials
 • Gestió de clients
 • Business Intelligence i analítica
 • Serveis d’ oficina virtual
 • Gestió de processos
 • Factura electrònica
 • Comunicacions segures
 • Ciberseguretat
 • Presència avançada a internet
 • Marketplace
També podrà ser objecte de l’ ajut la substitució d’ alguna de les solucions de digitalització ja adoptades prèviament pel beneficiari sempre que la solució a substituir no compleixi algun dels requisits exigits per a cada categoria de solució.
Dades ajuda
L’ import dels ajuts serà d’ un màxim de:
 • 12.000 euros per a les empreses del Segment I
 • 6.000 euros per a les del Segment II
 • 2.000 per a les del Segment III
Termini de Sol·licituds
 • Primer segment d’empreses (entre 10 i 49 treballadors): del 15 de març de 2022 i fins al 15 de setembre de 2022 a les 11:00 hores.
 • Segon segment (d’entre 3 i menys de 10 treballadors): del 2 de setembre de 2022 fins al dia 2 de setembre de 2023 a les 11:00 hores.
 • Tercer segment (entre 0 i menys de 3 treballadors): del 20 d’octubre de 2022 fins al 20 d’octubre de 2023.

Últimes subvencions