BREEAM ziurtagiria:
eraikuntza jasangarriak eta kontsumo eraginkorra

Espezialistak garen nekazaritzako elikagaien ingeniaritza eta eraikuntza sektorea aldaketa prozesu batean murgilduta dago, duela urte batzuk, eraldaketa handiak ekarri dituen metodo jasangarriagoak ezartzeko. Espainian eraikin baten iraunkortasuna kuantifikatu eta aztertzeko, nazioartean aintzatetsi eta erabiltzen diren bost ziurtapen-sistema daude batez ere. Espainiako merkatuan presenteenetako bat britainiarra da BREEAM Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology esan nahi du.
Sistema honek ingurumen-inpaktua murriztea du helburu eraikinaren bizi-ziklo osoan zehar, eraikitzen denetik bizitza erabilgarria amaitzen den arte. Eraikin jasangarrien eskaria suspertzeaz gain.
Zigiluak ingurumen-inpaktuak 10 kategoriatan ebaluatzen ditu:
  • Kudeaketa : abian jartzea, obrak kudeatzeko politikak, ustiapen gidak eta ingurumena kudeatzeko sistema.
  • Osasuna eta Ongizatea : okupatzaileen erosotasuna berokuntza, argiztapena, airearen kalitatea edo zarata bezalako eremuetan.
  • Energia : energia-kontsumoa minimizatzea, ekipoen energia-eraginkortasuna eta energia berriztagarriak ezartzea.
  • Garraioa : lursailaren kokapena, garraio publikorako sarbidea, zerbitzuen hurbiltasuna, oinezkoentzako sarbidea eta garraiobide alternatiboetarako azpiegiturak.
  • Uraren kontsumoan eraginkortasuna
  • Materialak : energia-eduki txikiko materialak, baliabide materialen tratamendu arduratsua eta ingurumen-inpaktu txikia duten materialen erabilera.
  • Hondakinak : obran eta eraikinaren ustiapenean sortutako hondakinen murrizketa.
  • Lurzoruaren erabilera eta ekologia : eraikina dagoen kokapena eta lurzoru mota, bai eta baliabide naturalak eta biodibertsitatea babestea eta balioestea ere.
  • Kutsadura : ingurumen-aztarna gutxitzea
  • Berrikuntza : Baldintza estandarren bidez saritzen ez diren iraunkortasunaren alorrean hobekuntzak aitortzea ahalbidetzen du.
Kategoriaz gain, zigiluak proiektu bakoitzari nota bat esleitzen dion puntu sistema bat dute. Baremoa zuzenetik, ziurtapena hogeita hamar puntutik beherakoa denean, salbuespenera doa puntuazioa 85 puntu edo handiagoa denean. Horrez gain, ziurtagiri ona dago, 45 puntu edo gutxiagorekin; oso ona, 55 puntu edo gutxiagorekin, edo Bikaina, hirurogeita hamar puntu edo gehiagorekin.
Testuinguru horretan, Cunovesan iraunkortasunaren aldeko apustua egiten dugu, eta 2030 Agendan ezarritako jarraibideen alde. Hori dela eta, aurtengo gure proiektuetako bat dagoeneko erregistratuko da Breeam ziurtagiri iraunkorra lortzeko, elikagaien sektorean mugarri hori lortzen lehenetariko bat izanik.
“BREEAM ziurtagiria gure aliatu bihurtu da gure bezeroei irtenbide iraunkorrak eskaintzen jarraitzeko. Ingeniaritza eta eraikuntza jasangarria kalitatearen eta bikaintasunaren bilaketaren aldeko apustua da batez ere. Hobeto eraiki nahi izatea eta estandarra baino haratago joan nahi izatea. Sektorearen oraina eta etorkizuna da”. – Josetxu Ruiz, Cunovesa Taldeko Iparraldeko Ordezkaritzako zuzendaria.