Experts en projectes per a la indústria càrnia

La indústria càrnia ha experimentat un important creixement en els darrers anys, marcada per tendències alcistes de les exportacions en tots els tipus de carn (porcí, boví, aus i oví). A més, la pandèmia provocada per la COVID19 també ha donat lloc a ladaptació del sector a una nova situació, on el consum domèstic es va veure incrementat de forma notable. Igualment, la digitalització d’aquestes empreses, així com l’adaptació a les diferents exigències del mercat de distribució fan que aquest sector hagi estat i sigui molt dinàmic. S’han dut a terme en els darrers anys ampliacions de noves indústries càrnies a tot el seu cicle transformador, fins a arribar al que coneixem com les indústries de producció d’elaborats a partir de la carn.

La indústria càrnia és la primera indústria en xifra de negoci dins de la indústria alimentària espanyola, més d’un 28%, i té un pes importantíssim no només a països desenvolupats com els Estats Units, Espanya, Alemanya, sinó en aquells països emergents, on es espera un increment de la demanda. Particularment destacable ha estat l’afecció de la pesta porcina africana (PPA), que ha influït negativament en la producció de països asiàtics i de l’Orient Mitjà, cosa que suposa la importació de productes carnis de manera creixent per part d’aquests països.

Per això, des de Cunovesa, reforcem la nostra experiència i coneixement en aquesta indústria, per tal de poder millorar els nostres serveis d’enginyeria, seguretat alimentària i construcció adaptant-nos als nous reptes. Destiguem projectes per a la indústria càrnia de principi a fi, aportant solucions de valor afegit als nostres clients, des del pla director fins a la posada en marxa del projecte. A més de simplificar la gestió, aquesta opció millora l’eficiència en els processos, ja que centralitza la coordinació dels diferents agents que intervenen a l’obra. (Enginyeria-Direcció Facultativa-Project Manager-Construcció-Comissioning)

En aquest sentit, hem dissenyat i construït establiments industrials vinculats a la trasformació de la carn, com són escorxadors, sales d’ acomiades, fàbriques d’ embotits i elaborats de carns.

Presència internacional

Cunovesa Group ha participat en projectes internacionals a l’Àfrica i s’adapta a les normes de producció del país d’origen. Els últims treballs s’han realitzat a Angola, el Marroc, Mauritània i Guinea, incrementant actualment la demanda d’aquests serveis en continent africà.

En paraules de Josep Novellas, CEO de Cunovesa Group: “La indústria càrnia necessita mantenir un nivell de competitivitat que permeti fer front als reptes de la sostenibilitat a curt i mitjà termini”.