Certificat BREEAM:
construccions sostenibles i de consum eficient

El sector de l’enginyeria i la construcció agroalimentària, del qual som especialistes, està immersa en un procés de canvis que, des de fa alguns anys, ha suposat grans transformacions per implementar mètodes més sostenibles. Per quantificar i analitzar la sostenibilitat d’un edifici a Espanya hi ha principalment cinc sistemes de certificació reconeguts i utilitzats internacionalment. Un dels més presents al mercat espanyol és el britànic BREEAM, de les seves sigles Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology.
Aquest sistema pretén reduir l’impacte ambiental durant tot el cicle de vida de l’edifici des de la construcció fins al final de vida útil. A més a més d’estimular la demanda d’edificis sostenibles.
El segell avalua els impactes mediambientals en 10 categories:
  • Gestió : posada en servei, polítiques de gestió de la construcció, guies de funcionament i sistema de gestió ambiental.
  • Salut i Benestar : confort dels ocupants en àrees com calefacció, il·luminació, qualitat de l’aire o soroll.
  • Energia : minimització de consums energètics, eficiència energètica d’equipaments i implementació d’energies renovables.
  • Transport : ubicació de la parcel·la, accés a transport públic, proximitat a serveis, accessos per als vianants i infraestructures per a modes alternatius de transport.
  • Eficiència en el consum daigua
  • Materials : materials amb baix contingut d’energia, tractament de recursos materials de forma responsable i ús de materials de baix impacte ambiental.
  • Residus : reducció dels residus generats a l’obra i l’explotació de l’edifici.
  • Ús del sòl i ecologia : ubicació i tipus se sòl sobre el qual s’assenta l’edifici, així com la protecció i valoració dels recursos naturals i la biodiversitat.
  • Contaminació : minimització de la petjada ambiental
  • Innovació : Permet el reconeixement de millores en l’àmbit de la sostenibilitat que no es recompensin a través dels requisits estàndard.
A més de la categoria, els segells tenen un sistema de punts que assigna una nota a cada projecte. El barem va des de correcte, quan la certificació és menys de trenta punts, fins a excepcional quan la puntuació és de 85 punts o superior. A més, hi ha la certificació bo, amb 45 o menys punts; molt bona, amb 55 o menys punts, o Excel·lent, amb setanta punts o més.
En aquest context, a Cunovesa estem compromesos amb la sostenibilitat i amb les directrius marcades amb l’Agenda 2030. Per això, un dels nostres projectes per a enguany ja va a ser registrat per a l’obtenció de la certificació sostenible Breeam, sent un dels dels primers a aconseguir aquesta fita dins del sector alimentari.
“La certificació BREEAM ha esdevingut el nostre aliat per continuar oferint als nostres clients solucions sostenibles. L’enginyeria i la construcció sostenible és sobretot una aposta per la qualitat i la recerca de l’excel·lència. Voler construir millor i anar més enllà de l’estàndard. És el present i futur del sector”. – Josetxu Ruiz, Director de la Delegació Nord de Cunovesa Group.